Сервизно обслужване

За всички продукти има гаранционно обслужване 24 месеца

Контакти:

Тел.: 02 / 828 95 28
Факс.: 02 / 929 00 53
GSM: 0889 240 240
e-mail: bittis@abv.bg

Бул. К. Величков, бл. 3
1309 София, България